Kariyer

İK Politikamız

Dpe Şirketler Grubu, insana yaptığı yatırım ve personeline verdiği değerle büyüyerek, enerjisini gelecek nesillere taşımaktadır.

Yeni mezun ve eğitimine devam eden mühendisler ve diğer üniversite mezunlarımız için bir okul görevi de üstlenen DPE, kendi vizyonu istikametinde tüm bireyleri de gelişime ve değişime sevk etmektedir.

Yöneticileri, uzmanları, beyaz yaka ve de mavi yaka tüm çalışanları kendi alanlarında profesyonel olan DPE, çatısı altındaki her bir personelini birer aile bireyi olarak benimser ve destekler.

DPE Şirketler Grubu, şimdiye dek gerçekleştirdiği her projede verim ve zamanlamayı doğru gözeterek çalışmıştır. Gerek inşaat sektöründe, gerekse Enerji, Savunma ve de Uluslararası ticaret sektörlerinde elde ettiği başarı, istikrarlı ve planlı insan gücünün yansımasıdır.

Yetenek Yönetimi

Bünyesinde bulunan tüm çalışanları ile büyük bir aile olan dpe group hem mevcut personelinin verimini arttırmayı hedefleyen kariyer planları yapmakta; hem de potansiyel adayları iş ihtiyacı daha doğmadan belirleme ve doğru işe doğru adım ilkesi ile hareket ederek yetenek yönetimini sağlamaktadır.

Personel seçme ve yerleştirme süreçleri; proje yönetimi, insan kaynakları ve özlük işleri birimlerinin takım halinde çalışması ile birlikte gerçekleştirilir.

Grubumuzun mühendislik, idari bilimler ve teknik hizmetler alanında oldukça kalifiye ve güçlü bir aday veritabanı bulunmaktadır. Yurt içi ve yurt dışı projelerimizde DPE çatısı altında görev almak isteyen farklı ırk ve uyruğa mensup adaylara her zaman fırsat tanınmaktadır . DPE Şirketler Grubu, personellerini seçerken din, ırk, renk, milliyet ve etnik köken gibi ayrımlar yapmadan tüm adaylara eşit fırsat hakkı tanır. Farklı ulus ve kültürlerden personelleri bünyesinde barındıran uluslararası bir şirketler grubu olarak DPE, bu farklılıkları kültür alışverişine sunulan bir fırsat olarak değerlendirmekte ve bu fırsat, şirketin yerel gücüne güç katmaktadır.

Kariyer Gelişimi

DPE Şirketler Grubu, çeşitli ülkelerdeki ve ülkemizdeki projelerinin maksimum verim ve başarı ile tamamlanması için çalışanlarının kariyer gelişimini desteklemektedir. Bu bağlamda personellerin ilgi alanlarına yönelik kariyer planlamaları gerçekleştirir.

DPE Şirketler Grubu kariyer gelişim programında, planlanan iş başı eğitimlerinin yanı sıra; yabancı dil eğitimleri, akademik eğitimler ve de kişisel gelişim eğitimlerinden yararlanılmaktadır.

Programda şirket içerisindeki mevcut personellere terfi, atama, grup şirketleri arası rotasyon gibi imkanlar sağlayarak şirket içi hareketlilik sağlamaktadır. Bu süre zarfında şirketin kıdemlileri ve insan kaynakları ilgili personele mentorlük ve koçluk desteği vererek bu programa destek olurlar.